Депресивни или тревожни?

Тревожността и депресивните разстройства са водещите причини за инвалидизация в света.1 Тревожността сама по себе си е голям проблем и обединява проблемите, свързани с депресията. В този семинар двама водещи международни лектори (проф. Гай Гудуин, Великобритания и проф. Дан Щайн, Южна Африка) обсъдиха тези две състояния и връзките между тях.

Тревожност и нейното лечение

Генерализираното тревожно разстройство (ГТР) очевидно се свързва с прекомерна тревожност и безпокойство, но също така и с физически симптоми. Поради това пациентите често се представят в първичната медицинска помощ с различни симптоми като умора или липса на концентрация, което прави диагнозата по-малко ясна. ГТР е силно коморбидно с депресия, както и с други състояния. Началото на ГТР също често предшества това на депресията, така че лечението на тревожността на ранен етап може да помогне за предотвратяване на развитието на депресия.2 Обичайните фармакологични интервенции се свързват с повишено качество на живот при пациентите с ГТР, както и с редуциране на симптомите. Психообучението може също да се комбинира с фармакотерапия, за да се подобрят тези резултати. 3 Тези терапевтични стратегии са отразени в насоките за лечение.4

 

Тревожност и депресия

Връзката между тревожност и депресия е доказана в проучвания на близнаци, показващи силна връзка на генетични фактори между депресия и тревожност.5 Въпреки това, традиционно съществува йерархия в двете диагнози, при която депресията се счита за по-важното състояние. По този начин, противоречиво в DSM 5, в диагностичните критерии за голямо депресивно разстройство няма препратки към тревожност - има само спецификатор на тревожна депресия. Това означава, че може би се обръща малко внимание на наличието на тревожност при пациенти с депресия, пропуск, който се отразява в липсата на насоки за лечение, специално за тревожна депресия.

Йерархията на диагнозата може да означава, че по-малко внимание се обръща на тревожността при пациенти с депресия

 

Лечението на депресията дали е и лечение на тревожността?

В клиничната практика лечението на депресията също води до намаляване на симптомите на тревожност при пациентите.6 Въпреки това, при липсата на официална диагноза тревожна депресия, липсва информация за това как пациентите едновременно със симптоми на тревожност и депресия могат да се различават в отговора си към лечението от тези само с депресия. В бъдеще ще бъде важно клиницистите да проверяват за наличие на тревожност при пациенти с голямо депресивно разстройство, както за да се установи мащабът на тревожната депресия, така и за оценка на нейния отговор на лечението.

При пациенти с депресия и тревожност антидепресивната терапия обикновено повлиява и симптомите им на тревожност

 

Supported by Educational Financial Support from Servier.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
  1. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/
  2. Alonso J et al. Depress Anxiety 2018;35(3):195–208.
  3. Hofmann SG et al. Int J Cogn Ther 2009;2(2):160–175.
  4. Baldwin DS et al. J Psychopharmacol 2014;28(5):403–39.
  5. Kendler KS. British J Psychiatry 1996;168(Suppl 30):68–75.
  6. Lewis G et al. Lancet Psychiatry 2019;6(11):903–14
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country