Дългодействащите инжекционни антипсихотици в клиничната практика

При пациенти с шизофрения подходящото приложение на дългодействащи инжекционни антипсихотици намалява риска от рецидив и подобрява резултатите, но дългодействащите инжекционни антипсихотици се използват недостатъчно поради различни причини. Техните ползи и стратегиите за справяне с недостатъчното им използване бяха обсъдени от експерт по време на WCP 2021.

„Основната концепция при лечението на шизофрения е да се предотврати рецидив“, каза професор Нагеш Пай, Университет в Уолонгонг, Австралия. Всеки рецидив е свързан с намаляване на отговора към лечението и увеличаване на резистентността към лечение.1

Поддържащата антипсихотична лекарствена терапия намалява риска от рецидив

Спирането на лекарствата е предиктор за рецидив

„Четири от всеки пет пациенти с шизофрения имат вероятност да рецидивират през първите 4 години от заболяването си“,2 каза професор Пай, а спирането на лекарствата е мощен предиктор за рецидив. Прекратяването на антипсихотичната лекарствена терапия увеличава риска от първи и втори рецидив почти пет пъти.2

Повечето експерти смятат, че средният пациент с шизофрения в техните практики приема само 51% до 70% от предписаните лекарства.3 Частичното придържане вероятно ще доведе до влошаване на симптомите, което води до повишен риск от рецидив и хоспитализация, и по-лоша прогноза.4

 

Дългодействащите инжекционни антипсихотици подобряват резултатите

Пациентите с шизофрения имат положително мнение относно дългодействащите инжекционни антипсихотици

Една стратегия за справяне с лошото придържане е лечението с дългодействащ инжекционен антипсихотик (ДИА), за да се премахне необходимостта от ежедневно придържане към пероралните лекарства.

„Лечението с ДИА подобрява резултатите“, каза проф. Пай:

 • След 24 месеца ДИА намалява риска от рецидив в сравнение с пероралните антипсихотици5
 • След 12 месеца ДИА се свързва с клинична ремисия и функционална ремисия съответно при 39–48% от пациентите и 38–46% от пациентите6–8
 • Рискът от смърт е приблизително 30% по-нисък в сравнение с пероралните лекарства, а ДИА втора генерация се свързват и с най-ниската смъртност9

Само 22% от психиатрите обсъждат със своите пациенти дългодействащите инжекционни антипсихотици

„Използването на ДИА рано в хода на шизофренията може да предложи на пациентите максимална потенциална полза и избягване на прогресивен спад, свързан с рецидив“, добави професор Пай.

Сред пациентите лекувани с ДИА:

 • 67% съобщават, че се чувстват по-добре след ДИА, отколкото са се чувствали преди това
 • 51% считат, че ДИА са по-ефективни от други лекарства
 • 70% се чувстват по-добре подкрепени в заболяването си в резултат на редовния контакт с лекаря или медицинската сестра, която прилага инжекцията10

Проучване сред европейски психиатри, обаче, установи, че само 22% от психиатрите обсъждат ДИА с пациентите си.11

След 12 месеца 38–46% от пациентите, лекувани с ДИА, са във функционална ремисия

За повече информация относно несъответствието в отношението към ДИА между психиатри и пациенти вижте тук.

 

Стратегии за подобряване на подходящото приложение на дългодействащите инжекционни антипсихотици

Обучението е ключово за подобряване на резултатите

За да се справи с настоящото недостатъчно използване на ДИА и да насърчи тяхното подходящо приложение, професор Пай подчерта необходимостта да се осигури на всички, участващи в лечението на шизофрения, включително на пациентите:

 • Обучение за реалното въздействие на непридържането към терапията
 • Обучение за реалните ползи от ДИА

Подкрепата за тази сесия "Product Theater" на WCP 2021 беше предоставена от Джонсън и Джонсън

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
 1. Gardner KN, Nasrallah HA. Current Psychiatry. 2015;14:33–45.
 2. Robinson D, et al. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:241–7.
 3. Velligan D, et al. J Clin Psychiatry. 2009;70 Suppl 4:1–46.
 4. Keith SJ, Kane, KM. J Clin Psychiatry. 2003;64:1308–15.
 5. Schreiner A, et al. Schizophr Res. 2015;169:393–9.
 6. Bouju S, et al. Poster 619. Presented at 31st ECNP Congress, 6–9 October 2018, Barcelona, Spain.
 7. Savitz AJ, et al. P.3.d.029. Presented at 29th ECNP Congress, 17–20 September 2016, Vienna, Austria.
 8. Garcia-Portilla MP, et al. EP 1170. Presented at 31st ECNP Congress, 6–9 October 2018, Barcelona, Spain.
 9. Taipale H, et al. Schizophr Res. 2018;197:274–80.
 10. Caroli F, et al. Patient Prefer Adherence. 2011;5:165-71.
 11. Maria C, et al. Eur Psychiatry. 2018:48S:S141–2.
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country