Начало

Дългодействащите терапии биха могли да намалят рецидивите при шизофрения

Рецидивът при шизофрения допринася за низходящата спирала в развитието на болестта. Вероятността за рецидив е свързана с прекратяване на лечението, което само по себе си е свързано с непридържане към терапията. По време на хибридната среща на ECNP 2021 професор Лесли Ситром от Нюйоркския медицински колеж във Валхала, Ню Йорк, САЩ обсъди ролята на дългодействащите терапии за справяне с този предизвикателен проблем.

Когато се лекуват пациенти с шизофрения, предотвратяването на рецидив е с висок приоритет, тъй като всеки рецидив може да доведе до необратим функционален спад.1 Всъщност, много клинични насоки за лечение на шизофрения го включват като ключова цел.2-4

На всеки двама пациенти с шизофрения, продължаващи лечението си, се предотвратява един рецидив

В рамките на 2 години след спиране на лечението, 75% от пациентите с шизофрения преживяват рецидив, в сравнение с 25% от тези, които продължават лечението си. С други думи, на всеки двама пациенти, продължаващи лечението си, се предотвратява един рецидив.5 Въпреки това, няма надежден начин да се предскаже кои пациенти ще рецидивират.4

 

Няма надежден начин да се предскаже кои пациенти ще преживеят рецидив

 

Разграничаване на непридържането от липсата на отговор

Подобно на много хронични медицински състояния, шизофренията показва високи нива на непридържане към лечението, около 30% до 60%.6 Както професор Ситром посочи, непридържането обикновено се подценява и трябва да се разглежда като алтернативно обяснение, когато неуспехът от лечението се приписва на липса на ефикасност или резистентност към терапията.

Непридържането трябва да се разглежда като алтернативно обяснение на липсата на ефикасност или резистентност към терапията при неуспех от лечението

Съществуват много различни рискови фактори за непридържане и може да е полезно да ги разделим на категории, когато ги оценяваме на практика:7

 • Свързани с пациента - като предходно непридържане и злоупотреба с вещества
 • Свързани с лечението - като нежелани събития и липса на ефикасност по отношение на симптомите, които имат значение за пациента
 • Свързани с околната среда - като липса на подкрепа или практически проблеми
 • Свързани с общността - като стигма, свързана с болестта или лекарството.

Ако непридържането се дължи на това, че пациентът няма да приема лекарства, професор Ситром предложи да се подобри възприятието му за лечението чрез мотивационно интервю. Въпреки това, ако пациентът не може да приема лекарството, клиницистът трябва да му помогне да преодолее тези трудности.

 

Дългодействащите терапии премахват догадките относно придържането

Следователно предотвратяването на рецидив е свързано с подобряване на придържането към лечението. Последните насоки препоръчват използването на антипсихотик за дългодействаща терапия  (LAT), ако пациентът предпочита тази форма на лечение или ако има анамнеза за лошо придържане8.

Инжекционните LAT избягват метаболизма на първо преминаване и водят до предвидими и стабилни плазмени концентрации.9 Освен клиничните предимства, LATs означават, че пациентът не трябва да помни да приема лекарството си ежедневно и следователно избягва потенциалната загуба на ефикасност в резултат на пропусната перорална доза.10 Освен това много пациенти предпочитат LATs.11

Дългодействащите терапии намаляват повторното приемане в болница с до 58%

Скорошно проучване събра реални данни от над 75 000 пациенти, хоспитализирани с шизофрения за период от 10 години. В сравнение с пероралните лекарства, LATs намаляват повторното приемане в болница с 29% като цяло и с до 58% при пациенти, които са били многократно хоспитализирани.12

Възприятието има значение

Много от възприеманите бариери пред нарастване употребата на LAT са свързани с отношението на пациентите.13 Въпреки това, в проучване на 206 пациенти, получаващи LAT антипсихотици, 70% се чувстват по-подкрепени поради редовния контакт с клиницист.14

По-добрата информация промени мнението на 96% от пациентите, които първоначално са отказали дългодействащата терапия

Пациентите се различават по своята резистентност към промени в терапията. Комуникацията е важна, но проучване на 10 клиники за психично здраве в общността показва, че положителните аспекти на LAT са били във фокус само в 9% от дискусиите с пациенти. Когато след посещението е дадена повече информация за ползите от LAT, 96% от пациентите, които първоначално са отказали LAT, заявяват, че биха искали да ги опитат.15

Клиницистите могат да подобрят разговорите с пациентите, като използват правилото ВРСО (RULE) 16:

 

 • Въздържайте се от твърде много предложения
 • Разберете мотивацията на пациента
 • Слушайте с ориентиран към пациента, емпатичен подход
 • Овластете пациента.

 

 

Обучителна финансова подкрепа за този сателитен симпозиум беше предоставена от Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson in EMEA.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
 1. Liebermann JA. Atypical antipsychotic drugs as a first-line treatment of schizophrenia: a rationale and hypothesis. J Clin Psychiatry. 1996;57 Suppl 11:68-71
 2. NICE Clinical Guideline 178. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management. 2014. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
 3. Barnes TR et al. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2011;25:567-620
 4. Lehman et al. APA practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. 2nd edition, 2010
 5. DeQuardo JR, Tandon R. Do atypical antipsychotic medications favorably alter the long-term course of schizophrenia? J Psychiatr Res. 1998;32:229-42
 6. Parks J. Clinical strategies to promote medication adherence. Available at: www.thenationalcouncil.org/wp-content/uploads/2020/04/Clinical-Strategies-to-Promote-Medication-Adherence-6.20.18.pdf?daf=37SateTbd56
 7. Velligan DI et al. The expert consensus guideline series: adherence problems in patients with serious and persistent mental illness. J Clin Psychiatry. 2009;70:1-46
 8. Keepers GA et al. The American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia. Am J Psychiatry. 2020;177:868-72
 9. McEvoy JP. Risks versus benefits of different types of long-acting injectable antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2006;67:15-8
 10. Kane JM et al. The expert consensus guideline series. Optimizing pharmacologic treatment of psychotic disorders. Introduction: methods, commentary, and summary. J Clin Psychiatry. 2003;64:5-19
 11. Patel MX et al. Antipsychotic depot medication and attitudes of community psychiatric nurses. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2005;12:237-44
 12. Kim HO et al. Real-world effectiveness of long-acting injections for reducing recurrent hospitalizations in patients with schizophrenia. Ann Gen Psychiatry. 2020;19:1
 13. Citrome L et al. P.561 Barriers to the use of long-acting injectable antipsychotics in patients with schizophrenia: a survey to understand clinician educational needs. Eur Neuropsychopharmacol. 2020;40:S318-9
 14. Caroli F. Opinions of French patients with schizophrenia regarding injectable medication. Patient Prefer Adherence. 2011;5:165-71
 15. Weiden PJ. The challenge of offering long-acting antipsychotic therapies: a preliminary discourse analysis of psychiatrist recommendations for injectable therapy to patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry. 2015;76:684-9
 16. Haque SF, D’Souza A. Motivational interviewing: the RULES, PACE, and OARS. Current Psychiatry. 2019;18:27-8
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country