Меланхолна депресия: различно представяне, но същият отговор

Дори, ако признаците на меланхолия са характерни за по-тежка депресия, клиницистите изглежда са разработили стратегии за аугментиране и комбиниране при лечение на този често срещан подтип заболяване.

Важни познания за меланхолния подтип на голяма депресия (както се характеризира с критериите на DSM1) се разкриват от ново общоевропейско проучване, проведено от отдавна установената Европейска група за изследване на резистентна депресия и бяха докладвани на CINP 2021 Virtual от Луси Бартова (Медицински Виенски университет, Австрия).

Напречното проучване на 1410 пациенти, с ретроспективна оценка на терапевтичния отговор, показва, че меланхолната депресия е:

  • открита при 60,7% от пациентите с голямо депресивно разстройство (ГДР)
  • свързана със значително по-голяма вероятност от безработица
  • по-тежка от немеланхолната депресия и е по-вероятно да доведе до болнично лечение и
  • свързана с психотични характеристики и риск от самоубийство.

Резултатът от лечението е сходен при пациенти с и без меланхолия

 

Допълнително лечение e използвано в 39%

Хората с меланхолна депресия са по-склонни от тези без меланхолни характеристики да получат допълнителна терапия (39% срещу 14%). Тридесет и три процента са имали допълнителен антипсихотик, в сравнение със само 14% от пациентите без характеристики на меланхолия.

Разликата в употребата на допълнителни лекарства при пациенти с меланхолия е най-голяма при бензодиазепините (40% срещу 22%) и най-малка при стабилизаторите на настроението (13% срещу 9%).

Д-р Бартова беше склонна да разглежда по-широкото използване на стратегии за аугментиране или комбиниране при меланхолни пациенти като свързано с тяхното по-тежко състояние. Ако е така, стратегията изглежда работи, тъй като резултатите при пациенти с и без меланхолия са много сходни.

Резултатите при пациенти с и без меланхолия са много сходни

 

Честотата на отговор е почти идентична

Преценено е, че отговор е настъпил при 25% от меланхолния подтип и при 24% от пациентите без меланхолия. Около 40% от двете групи се считат за резистентни на лечение.

Меланхолните характеристики представляват подтип на ГДР, характеризиращ се с прояви като анхедония и емоционално притъпяване, ажитация или ретардация, вина, ранно събуждане и наддаване на тегло, 1 и подтипът обикновено се смята за биологично определен. Но остава да се научи много за разпространението му сред популациите в реалния свят и неговата реактивност към терапията.

Предишни проучвания 2-4 предполагат, че меланхолната депресия, в сравнение с пациентите без меланхолни характеристики, е по-малко вероятно да реагира на SSRIs, по-вероятно е да реагира на EКT и по-малко вероятно да реагира на психотерапия. Отговорът на лечението като цяло е по-бърз, а отговорът на плацебо в клиничните проучвания е относително нисък.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници

1. APA 2013 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

2. Rush AJ. Clin Psychiatry 2007; 68 Suppl 8:4-10

3. Musil R et al. Int J Methods Psychiatric Research 2018; Mar;27(1):e1569

4. Lin CH et al.  Psychiatry Res 2016; 238:368-373

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country