Може ли дълбоката мозъчна стимулация да лекува шизофрения?

Широко разпространеното успешно използване на дълбока мозъчна стимулация (ДМС) за лечение на неврологични състояния, като болестта на Паркинсон, подхранва ентусиазма и за лечение на психиатрични разстройства. Резистентната към лечение шизофрения е очевиден кандидат, но има значителни въпроси. Какво е подходяща анатомична цел? Може ли да се получи информирано съгласие? Ще сътрудничат ли пациентите при дългосрочно проследяване? Тези въпроси бяха обсъдени и бяха представени резултатите от първото клинично изпитване на ДМС при шизофрения на сесия ECNP Virtual 2020.

ДМС все повече се използва при психиатрични разстройства, включително обсесивно-компулсивно разстройство и голямо депресивно разстройство. Шизофренията остава разрушително разстройство и приблизително 30% от пациентите са резистентни на антипсихотични лекарства1. Необходими са нови терапевтични интервенции.

ДМС все повече се използва при психиатрични разстройства

 

Как работи ДМС?

Мозъчните електроди се имплантират с помощта на стереотаксична хирургия и се свързват с импулсен генератор под кожата. Устройството за ДМС е програмирано да доставя високочестотна електрическа стимулация, предизвиквайки функционално инхибиране в сферична област около електрода. Локалните и дисталните възбудни ефекти също могат да играят роля.

 

Етични съображения

Джудит Голт (Университет в Колорадо, САЩ) обсъди етичните съображения2, включително способността за предоставяне на информирано съгласие, до каква степен този подход е от полза за пациента (смъртност 0,6%, но степента на отговор неизвестна) и до каква степен той е справедлив. Дамяан Денис (Университет в Амстердам, Нидерландия) предложи основните етични проблеми да бъдат дехуманизацията (все още ли сте човек с имплантирани мозъчни устройства?), деперсонализацията (ДМС променя ли човек?) и деволунтаризацията (имате ли свободна воля?).

 

Как да решите

Нерешените проблеми включват липса на една основна мозъчна аномалия и нужда от силно мотивирани пациенти

Проф. Денис обсъди условията, които трябва да се изпълнят при разглеждане целесъобразността на лечението с ДМС, включително анатомична дисфункция, която може да бъде идентифицирана, тежко и упорито състояние, и потенциал за подобрение. Той стигна до заключението, че резистентните към лечение случаи на шизофрения биха оправдали използването на ДМС, но нерешените въпроси включват липса на една основна мозъчна аномалия и нужда от силно мотивирани пациенти.

 

Какви са възможните цели?

Фокусирайте се върху локалните инхибиторни ефекти на ДМС чрез насочване към области с прекомерна концентрация на допамин

Питър Маккена (FIDMAG, Барселона, Испания) обсъди избора на подходящи места за електроди, използвайки теоретичен (доказателства за локализирани аномалии) или прагматичен (използване на ДМС при други психиатрични състояния) подход. Той предложи да се съсредоточим върху локалните инхибиторни ефекти чрез насочване към области с прекомерна концентрация на допамин, като базалните ганглии и вентралната тегментална област, или неуспешно дезактивиране в медиалната префронтална кора3.

 

Доказателства от клинични изпитвания

Към днешна дата има няколко подходящи клинични проучвания. Проучването в Торонто (NCT01725334) беше спряно поради проблеми с набирането на персонал, а проучването в Балтимор (NCT02361554) продължава. Wang et al. са публикували проучване на 2 пациенти, получаващи ДМС4, насочена към хабенула. И двамата са имали първоначално подобрение на симптомите, но се запазва само при 1 пациент при 12-месечно проследяване, докато симптомите се влошават при другия.

Илуминада Корипио (болница St Pau, Барселона, Испания) представи резултати от тяхното проучване на 8 пациенти с терапевтично резистентни позитивни симптоми5. ДМС се прилага върху нуклеус акумбенс (n = 4) или субгенуален преден цингуларен кортекс (n = 4). Седем пациенти са завършили отворената фаза на стабилизиране, като 1 имплантиран пациент не е могъл да получи ДМС поради хирургични усложнения. Четири от останалите 7 пациенти са изпълнили критериите за симптомно подобрение и 3 са влезли във фазата на двойно-сляпо кръстосване, показвайки влошаване на симптомите при прекратяване на ДМС. Двама пациенти са развили трайни психиатрични странични ефекти (негативни симптоми / апатия и нестабилност на настроението).

Бъдещето

ДМС може да бъде обещаваща терапия за пациенти с терапевтично резистентна шизофрения

Лекторите се съгласиха, че ДМС може да бъде обещаваща терапия за пациенти с терапевтично резистентна шизофрения. Необходими са по-големи проучвания и по-нататъшна работа за подобряване на насочването на ДМС и подбора на фенотип.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
  1. Morrison AP, et al. Lancet Psychiatry 2018;5:633-43.
  2. https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html.
  3. Gault JM, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018;89:777-87.
  4. Wang Y, et al. Neurosurg Focus 2020;49:E9.
  5. Corripio I, et al. EBioMedicine 2020;51:102568.
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country