Негативните симптоми се подобряват чрез ранна намеса

Новите насоки на ЕПА за диагностика и лечение на негативни симптоми трябва да помогнат да се привлече вниманието към този изтощителен и понякога пренебрегван аспект на шизофренията. Тяхното значение в контекста на първи психотичен епизод беше обсъдено на ЕПА 2020 от Мерете Нордентофт (Университет в Копенхаген, Дания).

Негативните симптоми са по-малко видими и трудно обясними на роднините

Сред новите насоки на ЕПА следните препоръки се считат за потвърдени от доказателства на ниво Б:

  • Кратката скала за отрицателни симптоми (второ поколение) (BNSS) и интервюто за клинична оценка на негативни симптоми (CAINS) могат да бъдат препоръчани за оценка на негативните симптоми в клиничен контекст. Техните психометрични свойства са добри и са обхванати всички домейни на негативните симптоми. [За допълнително четене, натиснете тук]
  • Трябва да се предлага обучение за социални умения. И може да се обмисли когнитивно възстановяване при пациенти, които също показват и когнитивни симптоми.
  • Упражнението може да се разглежда като част от интегриран план за лечение, насочен към подобряване на телесното здраве.

Пет области на увреждане

Възможно е ефективно лечение на негативните симптоми

Притъпеният афект, алогията, аволицията, асоциалността и анхедонията са основните негативни симптоми и те са налични и клинично значими при до 60% от пациентите с шизофрения.1 Интересното е, че мъжете са по-силно засегнати от негативни симптоми, отколкото жените.2

Насоките на ЕПА признават доказателства, че службите за ранна интервенция могат да подобрят негативните симптоми и професор Нордентофт се фокусира върху този важен аспект на лечението.

Според неотдавнашния мета-анализ на Корел и сътр. на десет рандомизирани проучвания, ранната намеса в сравнение с обичайното лечение значително намалява тежестта на негативните симптоми заедно с тежестта на положителните симптоми, като същевременно подобрява и функционалния резултат.3

„Негативните симптоми са невидими, трудно обясними за членовете на семейството и могат да бъдат тълкувани погрешно като мързел или липса на желание“ - каза професор Нордентофт по време на симпозиума на ЕПА. „Те обикновено са по-слабо контролирани от съществуващите терапии, отколкото позитивните симптоми: при кохорта от 496 пациенти с първи епизод на психоза, 47% са получили отговор по отношение на позитивните симптоми, но негативните симптоми са отговорили само при 28%.“ 4

Нещо повече, персистирането на негативните симптоми изглежда играе основна роля за намаляване на шансовете на човек да бъде на работа, например.

Интервенцията трябва да бъде продължена, за да се поддържа ползата

Наред с други изследвания, датската програма OPUS показва стойността на асертивното лечение в общността - включително психо-обучение и обучение по социални умения - при пациенти с първи епизод на психоза.5 В края на двугодишния период на интензивна интервенция е имало положително въздействие върху негативните симптоми.

За съжаление, тези благоприятни ефекти намаляват с времето и не са очевидни на петата или десетата година, въпреки че продължава да има положителна разлика в сравнение с контроли на обичайния режим на лечение с необходимост от подкрепа в домакинството.6 Общото отлагане на ползите подчертава необходимостта от интензивна подкрепа на пациенти с първи епизод да продължи повече от две години.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
  1. Correll  CU, Schooler NR. Neuropsychiatr Dis Treat 2020;16:519-34
  2. Thorup A, et al. J Nerv Ment Dis 2007;195:396-405
  3. Correll CU et al. JAMA Psychiatry 2018;75:555–65
  4. Austin SF, et al. Schiz Res 2015;168:84-91
  5. Bertelsen M, et al. Arch Gen Psych 2998;65:762-71
  6. Secher RG, et al. Schiz Bull 2015;41:617-26
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country