Няма здраве без психично здраве

По-ниската продължителност на живота с 10-25 години при хора с тежки психични разстройства в сравнение с общата популация отразява тяхното високо ниво на съпътстващи заболявания и неадекватни здравни грижи. Преструктурираната услуга за психично здраве, която интегрира услугите за превенция, скрининг, оценка и лечение, е от ключово значение за осигуряване на равнопоставеност на грижите и премахване на разликата в смъртността.

Диабетът и сърдечно-съдовите заболявания са до два пъти по-чести сред хората с тежки психични разстройства, разстройства свързани с употребата на вещества и често срещани психични разстройства като депресия, в сравнение с общата популация.2

Разлика в смъртността от 10-25 години1 – до голяма степен се дължи на диабет и сърдечни заболявания

 

Защо диабетът и сърдечно-съдовите заболявания са толкова разпространени?

Рисковото поведение, по-ниските нива на скрининг за кардиометаболитни заболявания и по-ниските нива на превантивно лечение допринасят за високата честота на диабет и сърдечно-съдови заболявания сред хората с психични разстройства. Например:

12% от хората с тежки психични разстройства имат диабет3 (спрямо общо разпространение от 8,5%)4

 • Хората с тежки психични разстройства са по-склонни да пушат, да употребяват прекомерно алкохол, да водят до голяма степен заседнал начин на живот с малко физическа активност, да имат нарушения на съня и да се хранят „нездравословно”.2
 • Хората с тежки психични разстройства получават по-малко здравно обучение насочено към превенция и е по-малко вероятно да бъдат изследвани за HbA1c или холестерол, по-малко вероятно е да получат статин и по-малко вероятно е да бъдат изследвани за диабетни усложнения на очите и краката.5

 

Повишен риск от респираторни заболявания и туберкулоза

Респираторните заболявания, туберкулозата и психичните заболявания споделят общи рискови фактори, включително липса на дом, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол/вещества.6  В резултат на това хората с тежки психични разстройства имат повишен риск от респираторни заболявания и туберкулоза.2

Стратегии за равнопоставеност на грижите

Интегрирайте интервенциите, свързани с начина на живот в програмата за психично здраве

Препоръчва се проактивен, стъпка по стъпка подход на грижи към телесните заболявания, фармакологичните и психосоциални интервенции заедно с дългосрочното наблюдение на резултатите и подкрепа за придържане, и активно участие на пациента.7 Например, подходът за съвместни грижи на Програмата за профилактика на диабета.8

"Комисия по психиатрия на Lancet: План за опазване на телесното здраве при хора с психични заболявания" 2 - международен доклад насочен към намиране на решения за премахване на неравнопоставеността между телесното и психичното здраве, подчертава необходимостта от:

 • допълнителни ресурси за хора с психични разстройства
 • промяна на предоставяната грижа за осигуряване интервенции, свързани с начина на живот и телесното здравеопазване, са интегрирани в програмата за психично здраве, например включване на ендокринолог и осигуряване на фитнес зала в клиниката (за повече информация вижте  https://progress.im/en/content/lancet-psychiatry-commission-blueprint-protecting-physical-health-people-mental-illness)

Стремете се към съвместни, координирани, продължителни, базирани в общността, състрадателни грижи

Подчертава се подходът на „5C“ - съвместен, координиран, продължителен, базиран в общността, състрадателен - за ориентирани към личността здравни грижи, който се фокусира не само върху хората с тежки психични разстройства, а взема предвид и тяхната среда и обгрижващите ги 9 (за повече информация вижте https://progress.im/en/content/re-engineering-healthcare-preventing-and-managing-comorbidity-mental-health-conditions)

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
 1. World Health Organization. Available at: https://www.who.int/mental_health/management/info_sheet.pdf Accessed 22 June 2020
 2. Firth J, et al. Lancet Psych 2019;6:675–712.
 3. Holt R, Mitchell A. Nature Rev Endocrinol 2015;11:79–89.
 4. World Health Organization Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes Accessed 24 June 2020
 5. Mitchell A, et al. Br J Psych. 2009;194:491–9.
 6. Doherty AM, et al. Gen Hosp Psychiatry 2013;35:398–406.
 7. Patel V. Intervention 2014;12:15–20.
 8. The Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group. Diabetes Care 2002;25: 2165–71.
 9. Patel V. Lancet 2015;385:1826–7.
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country