Обещаващи биомаркери за прогнозиране, мониториране и измерване на терапевтичния отговор

Изобразителни, кръвни и дигитални биомаркери за психични разстройства могат да се използват за прогнозиране, мониториране и измерване на терапевтичния отговор. Те включват глутамат-свързани биомаркери, демонстрирани чрез магнитно-резонансна спектроскопия, серумен мозъчен невротрофичен фактор и много нови дигитални биомаркери, получени от смартфони и сензори, обясни професор Грегор Хаслер, Университет във Фрибург, Швейцария по време на WCP 2021.

„Психичните разстройства обикновено се характеризират с хетерогенни фенотипове, но липсват доказателства за биологични маркери1“ - каза професор Грегор Хаслер, Университет във Фрибург, Швейцария. Следователно, диагнозите2 от Диагностичното и статистическо ръководство за психични разстройства, 5-то издание (DSM-5), не са биологично валидирани.

Биомаркерите трябва да имат силата да предскажат терапевтичния отговор

 

Характеристики на обещаващи биомаркери

Разнообразие от обещаващи биомаркери са идентифицирани чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), в кръвта и от дигитални данни на смартфони и сензори, обясни професор Хаслер и те трябва

 • да бъдат свързани с DSM заболяване
 • да бъдат свързани с патогенетичните процеси
 • да имат силата да предскажат терапевтичния отговор и да дадат възможност за транслационни изследвания

 

Глутамат-свързани биомаркери

Префронталният глутамин се повишава в ранните фази на разстройствата на настроението и тревожните разстройства

Професор Хаслер описва собствено изследване, използващо техника на магнитно-резонансна спектроскопия за сравняване на глутамат-свързани биомаркери при немедицирани възрастни пациенти с голямо депресивно разстройство (ГДР) и контроли.3

Той демонстрира необичайни намаления на глутамат/глутамин и гама-аминомаслена киселина (ГАМК) в дорзомедиални/дорзални антеролатерални префронтални мозъчни области, съвместими с констатации от хистопатологични проучвания след смъртта.3,4

"Префронталният глутамин се увеличава в ранните фази на разстройства на настроението и тревожни разстройства", каза професор Хаслер, "и по-нататъшното разбиране на глутамат-глутамин дисфункцията при свързани със стреса разстройства може да доведе до нови терапевтични стратегии".

Високите нива на извънклетъчния глутамат увреждат невронните дендрити и шипове

По отношение на патогенетичния процес, професор Хаслер описва изследване, което показва, че продължителното ГДР променя освобождаването на префронтален глутамат и намалява поемането на глутамат. Получените високи нива на извънклетъчен глутамат увреждат невронните дендрити и водят до намалена плътност на шиповете и синаптична мощ.6

 

Кръвни биомаркери

Серумният мозъчен невротрофичен фактор се увеличава при пациенти, които реагират на антидепресанти

„Невротрофните фактори, като мозъчния невротрофичен фактор (BDNF) и свързаните със стреса, възпалителни и епигенетични биомаркери могат да бъдат измерени в кръвта“ - каза професор Хаслер. Той изтъкна систематичен преглед и мета-анализ за 2020 г., които демонстрират, че серумните нива на BDNF

 • са намалени при пациенти с ГДР
 • нарастват при пациенти, които се повлияват от антидепресанти7

 

Дигитални биомаркери

Дигиталните биомаркери са обещаващи като биомаркери на психични заболявания

„Дигиталните биомаркери, получени от смартфони и сензори, например степента на използване на телефона, активността и характеристиките на гласа, могат да бъдат свързани със специфично психиатрично поведение“ 8,9 - казва професор Хаслер. В бъдеще те вероятно ще играят по-важна роля като биомаркери на психични заболявания.

Използвани източници
 1. Hasler G, et al. Neuropsychopharmacology 2004;29:1765–81.
 2. Available at https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596. Accessed 30 Mar 21.
 3. Hasler G, et al. Arch Gen Psychiatry 2007;64:193–200.
 4. Rajkowska G, et al. Biol Psychiatry 1999;45:1085–98.
 5. Hasler G, et al. Transl Psychiatry 2019;9:170.
 6. Abdallah CG, et al. Annu Rev Med 2015;66:509–23.
 7. Shi Y, et al. Eur Neuropsychopharmacol 2020;41:40–51.
 8. Spinazze P, et al. BMJ Open 2019;9:e032255.
 9. Low DM, et al. Laryngoscope Invest Otolaryngol 2020;5:96–116.
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country