Отвъд редуциране на симптомите и към житейска ангажираност

Подобряването на житейската ангажираност е ключова цел при лечението на ГДР и се простира отвъд контрола върху симптомите. „Житейската ангажираност на пациента“ включва резултати, които отразяват реализацията в живота, благосъстоянието и участието в ценни и значими дейности, и могат да бъдат измерени с помощта на подскала, базирана на Инвентаризация на депресивната симптоматика.

Усилията да се чуе гласът на пациентите с депресия подчертават необходимостта от подходяща оценка на терапевтичните цели, насочени към пациента.1

„Резултатите, отразяващи реализацията в живота, благосъстоянието и участието в ценни и значими дейности, са обхванати от термина „житейска ангажираност на пациента“ 2, а повишаването на житейската ангажираност на пациентите трябва да бъде ключова цел на лечението“, каза Мелиса Паулита Мариано (Университет на Източния Мемориален медицински център Ramon Magsaysay, Кесон Сити, Филипини) на сателитен симпозиум по време на CINP Virtual 2021.

Повишаването на житейската ангажираност ключова бъдеща цел

„Не можем да предположим, че пациентите със симптомна ремисия имат задоволително качество на живот или ниво на функциониране“, каза тя. Много терапии не успяват да отговорят на пълния спектър от симптоми и функционални дефицити, простиращи се отвъд симптомите, които пречат на пациентите да постигнат пълноценен живот.3,4   

 Трябва да се справим с функционалните дефицити, които се простират отвъд симптомите

В острата фаза на голямото депресивно разстройство (ГДР) целите на медицинските специалисти (МС) не съвпадат изцяло с тези на пациентите, според скорошно проучване.5 Докато 53% от МС казват, че повишаването на настроението е тяхната основна цел, само 29 % от пациентите казват, че това най-добре отразява техните надежди. За по-голямата част от пациентите връщането към семейния, социалния и професионалния живот е техен приоритет.

 

Влиянието на неадекватния отговор е подценено

Неадекватният отговор на първоначалната антидепресивна терапия (АДТ) е често срещан, той може значително да наруши функционирането и да причини разочарование.6

Честотата на отговор на АДТ като цяло не се е подобрила в продължение на много години, 7,8 и МС могат да подценят въздействието му. В проучване от 2018 г. психиатрите преценяват, че 11% от пациентите са разочаровани от лекарствата си.9 И все пак през същата година 29,8% от над две хиляди пациенти с неадекватен отговор на АДТ изразяват разочарование и 27,4% се чувстват загубили надежда.6  

В проучването STAR * D последователните терапии са имали прогресивно по-малък ефект върху качеството на живот10 и пациентите, които не са постигнали ремисия, с по-малка вероятност биха постигнали нормално качество на живот.

 

Демонстрирана ефикасност на допълващата терапия върху симптомите

„Интересът към субективните резултати нараства и концепцията за успех се развива. В този контекст допълнителното лечение с антипсихотик може да подобри резултатите“, каза Майкъл Тейс (Медицинско училище Perelman към Университета в Пенсилвания, САЩ).

При пациенти с неадекватен отговор на монотерапия с антидепресанти, професионалните организации (включително Американската психиатрична асоциация и Националния институт за здраве и грижи в Обединеното кралство) имат умерена до значителна клинична увереност в антипсихотиците като допълващо лечение. 11-16 „D2 рецепторните частични агонисти са сред тези средства“, отбеляза професор Тейс.

При допълващо лечение на ГДР след неуспех на монотерапията, антипсихотиците от второ поколение са постигнали нива на отговор и ремисия значително по-високи от плацебо.17 Доказана е ефикасност срещу симптомите на депресия.18 Независимо от това, много пациенти продължават да изпитват нарушено функциониране въпреки допълнителната терапия.19

 

Ползи отвъд симптомния контрол

„Така че има нужда от терапии, които постигат ползи отвъд контрола върху симптомите и позволяват на пациентите да се ангажират със семеен, социален и професионален живот“, аргументира се професор Тейс.

Житейската ангажираност на пациента включва резултати, които отразяват удовлетворението, благосъстоянието и участието в ценни и значими дейности

Роджър Макинтайър (Университет в Торонто, Канада) проучи допълнително концепцията за „житейска ангажираност на пациента“, която включва резултати, отразяващи реализацията в живота, благосъстоянието и участието в ценни и значими дейности.  

Тези елементи, които надхвърлят подобряването на основните симптоми, могат да бъдат измерени с помощта на подскала от десет елемента, получена на базата на Инвентаризацията за депресивна симптоматика (Самооценка).20,21

С тази подскала за житейска ангажираност на пациента е възможно да се измерват полезните ефекти на терапията с перорален D2 рецепторен частичен агонист. В данните, събрани от три основни проучвания, 8 от десет елемента показват значимо по-голямо подобрение от изходното ниво до седмица 6 при пациенти, приемащи допълнителна антипсихотична терапия. 20

Честотата на отговорите е била по-висока при допълващата терапия, отколкото при плацебо (37,7% срещу 26,2%), и това е свързано с подобрено функциониране.21 И най-важното е, че подобрената житейска ангажираност на пациента е свързана с подобрено функциониране.21

 

Обучителна финансова подкрепа за този сателитен симпозиум по време на CINP Virtual 2021 беше осигурена от Otsuka и H. Lundbeck A / S

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници

1. McCue et al. Neurol Ther 2019;8(2):167-76

2. Bartrés-Faz et al. Alzheimers Res Ther 2018;10(1):47

3. Forray and Buller. Biochem Pharmacol 2017;143:10–24  

4. Zipursky et al. Schizophr Bull 2013;39(6):1363–1372 

5. Baune and Christensen. Front Psychiatry 2019;10:33

6. Mago et al. BMC Psychiatry 2018;18(1):33

7. Han et al. Expert Rev Neurother 2013;13(7):851–870

8. Papakostas & Fava. Eur Neuropsychopharmacol 2009;19(1):34–40

9. Mago et al. Ann Gen Psychiatry 2018;17:20 

10. IsHak et al. Acta Psychiatr Scand 2015;131(1):51–60

11. Gelenberg et al. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. 3rd ed. APA 2010 

12. National Collaborating Centre for Mental Health. Depression: the Treatment and Management of Depression in Adults. Updated ed. 2010

13. Cleare et al. J Psychopharmacol 2015;29(5):459–525

14.  Bauer et al. World J Biol Psychiatry 2013;14(5):334–385

15.  Kennedy et al. Can J Psychiatry 2016;61(9):540–560

16.  Parikh et al. Can J Psychiatry 2016;61(9):524–539

17.  Papakostas et al. J Clin Psychiatry 2007;68(6):826–831  

18.  Zhou et al. Int J Neuropsychopharmacol 2015;18(11):pyv060

19.  Weiller et al. Neuropsychiatr Dis Treat 2018;14:103–115  

20. Thase M et al. Poster at Psych Congress 2019 [301]    

21. Weiss et al. Poster at ASCP 2020

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country