Ранен етап на шизофрения и пътят към възстановяване

По време на този симпозиум професор Наджа Марич, Сърбия, обсъди пътуването на пациента през болестта шизофрения, различните стадии на заболяването и как терапевтичните подходи през  различните етапи могат да бъдат пригодени за оптимизиране на дългосрочните резултати.

Пътуване към възстановяване

Преди четири десетилетия Елин Р. Сакс беше диагностицирана с шизофрения, получи песимистична прогноза и й бе казано, че „никога няма да живее или работи самостоятелно“. Днес, професор Сакс е експерт по право на психичното здраве в Университета на Южна Калифорния и е написала автобиография, спечелила награда, за опита си да живее с шизофрения.1 Това изключително пътуване илюстрира някои от промените в мисленето за шизофренията през изминалите няколко десетилетия и какво е възможно по отношение на възстановяването на пациента. В миналото шизофренията често се характеризираше като „изтощително и тежко психично разстройство“. Сега ориентираният към възстановяване подход към това разстройство донесе по-оптимистична перспектива и обхвана по-голямо разнообразие от дългосрочни резултати за пациентите.2

Определяне на етапите за насочване на лечението

Определянето на етапите на шизофренията е един от начините за подобряване на резултатите за пациентите, ако лечението, прилагано в ранния етап, може да подпомогне хода на заболяването. Най-разработеният модел за определяне етапите на психоза и шизофрения е този на McGorry и сътр., който определя етапи от 0 (без риск и симптоми), през предклиничните етапи 1А и 1В, до първия епизод на психоза на етап 2, ремисия и рецидиви на етап 3, до персистиращи симптоми на етап 4.3 Дългосрочните проучвания показват, че част от пациентите няма да преживеят рецидив след първи епизод на психоза и фактори като по-малко негативни симптоми по време на първия епизод и по-кратка продължителност на нелекуваната психоза са свързани с дългосрочна ремисия.4

Фактори като по-малко негативни симптоми по време на първия епизод и по-кратка продължителност на нелекуваната психоза са свързани с дългосрочна ремисия

Нужди на пациентите на различните етапи

Нуждите на пациентите в стадии 1 и 2 на заболяването поради това са ключови за оптимизиране на техните дългосрочни резултати и потенциал да не преживеят рецидив. На етап 1 клиницистите трябва да могат да установят кога пациентите са в клинично високорисково състояние и да започнат подходящо лечение на този етап. Това включва лечение на съпътстващи заболявания, за да се намали бремето на болестта за пациентите и да се подобри тяхната устойчивост. Психосоциална подкрепа, основана на нуждите, психообучение за пациентите и техните семейства, както и клинично наблюдение и управление на кризи са също ключови на този етап.5,6

Намаляването на продължителността на нелекуваната психоза е ключово за оптимизиране на дългосрочните резултати

На етап 2 пациентите се нуждаят от лечение възможно най-рано, за да се намали продължителността на нелекуваната психоза. Ниските дози антипсихотици на този етап могат да минимизират появата на нежелани събития, като същевременно повлияват техните симптоми. Ангажирането на пациентите с мултидисциплинарните екипи също ще насърчи оптимистичен, ориентиран към възстановяване подход. Преди всичко, на пациентите на всички етапи могат да им бъдат предложени психосоциални интервенции, които да им помогнат да водят смислен живот - такъв с цел и резултати за себе си и другите.7

Финансова подкрепа за обучение, предоставена от Gedeon Richter Plc & RECORDATI S.p.A

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
  1. Saks ER. The Center Cannot Hold: My Journey Through Madness. 2008 Hachette Books
  2. Sadcock B et al. Kaplan and Sadcock’s Synopsis of Psychiatry 2014 Lippincott Williams and Wilkins
  3. McGorry PD et al. Can J Psychiatry 2010;55(8):486–97
  4. Simonsen E et al. Acta Psychiatr Scand 2007;116(1):54-61.
  5. Maric NP et al. Early interventions psychiatry. 2019l;13(5):1283–8
  6. Davies C et al. Front Psychiatry 2018;9:187.
  7. Sartorius N. Norman Sartorius: A personal history of psychiatry Global Psychiatry 2020; 3(1).
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country