Стремеж към върха на „дървото на възстановяване“

Това е въздействащ образ: пълното функционално възстановяване при депресия и подобреното качество на живот са представени като най-горните клони на "дървото на възстановяване". Подпомагането на пациентите да излязат на светло означава да се оценят първопричините и да се обърне внимание на проблемите, свързани с настроението, физическото функциониране и когницията, докато се изкачват към върха. Успехът включва и намаляване на риска от падане, което е под формата на рецидив.

За пациентите с голямо депресивно разстройство (ГДР) връщането към ролеви функции и дейности със семейството и приятелите, както и работата и образованието е най-висшият приоритет. 1-4 Клиницистите и пациентите могат да се различават до известна степен, когато оценяват целите на терапията, но несъмнено има еволюция в нашето колективно разбиране, че пълното функционално възстановяване е това, което представлява добър резултат - и това е илюстрирано от насоките на Канадската мрежа за лечение на настроението и тревожността.1

Даян Макинтош (Университет на Британска Колумбия, Ванкувър, Канада и член на CANMAT) акцентира върху важността на постигането на тази ориентирана към пациентите цел на лечението в презентацията си на сателитна среща по време на виртуалния ECNP 2020.

Ранното възстановяване на функционирането е прозорец на възможностите

 

Какво ни казват проучванията

  • Както е демонстрирано в проучването STAR*D, около 50% от пациентите с ГДР не реагират адекватно на първоначалното лечение 5,6
  • Шансовете за пълно възстановяване от ГДР намаляват с времето, като са най-големи през първите шест месеца и падат до 10-15% след една година и 5% след две години6
  • Пациентите с остатъчни симптоми на депресия са три пъти по-склонни да рецидивират отколкото тези, които са асимптомни3
  • Пациентите с частичен отговор изпитват значителни нарушения в цялостното функциониране7,8
  • Остатъчните симптоми са свързани с по-кратко време до първия рецидив, по-дълги и по-тежки епизоди на депресия и по-голяма тежест на заболяването в продължение на 10–20 години проследяване.9

„Да накараме пациентите да се чувстват добре през първите 8-12 седмици включва създаване на терапевтичен съюз, обучение и подкрепа за самостоятелно справяне, подбор и предоставяне на лечение, основано на доказателства и мониториране на напредъка“, 1 твърди професор Макинтош. Поддържането на добро състояние на пациентите означава пълно възстановяване на функционирането, лечение на съпътстващите заболявания и предотвратяване на рецидивите.

 

Нов инструмент помага на пациентите да си поставят цели и да проследяват напредъка

„Грижа, насочена към пациента, трябва да бъде нашата цел, а начинът да я постигнем е системното измерване на напредъка на пациентите към целите, които те сами определят“, твърди Марк Оплер (WCG MedAvante-ProPhase Inc., Ню Йорк, САЩ), който също допринесе за тази сателитна среща.

Скалата за постигане на целта при депресия (GAS-D) е създадена, за да помогне за проследяване на напредъка на индивида към възстановяване на функционирането.10 Индивидуализираните цели се определят чрез съвместно обсъждане на преживяването на пациента при депресия и неговото въздействие върху живота му.

Това, което има най-голямо значение за отделния пациент, е съществено

В проучване на 122 пациенти с ГДР, участниците идентифицираха специфични цели във връзка с общото, физическото, социалното и когнитивното благосъстояние и извършиха оценка по GAS-D в продължение на дванадесет седмици антидепресивна терапия.

По-голямата част от пациентите са постигнали своите персонализирани цели за възстановяване в рамките на 12 седмици.11 Средната изходна оценка по GAS-D от 23,6 се е повишила до 41,8 на 6-та седмица и до 50,5 на 12-та седмица. И в двата момента на отчитане подобренията спрямо изходното ниво са били статистически значими.

 

Финансова подкрепа за обучение за този сателитен симпозиум по време на ECNP Virtual 2020 е предоставена от H. Lundbeck A/S

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници

1. Lam RW et al. Can J Psychiatry 2016;61:510-23

2. Oluboka OJ et al. ‎Int J Neuropsychopharmacol 2018;21:128-44

3. Battle CL et al. J Psychiatr Pract 2010;16:425-30

4. Zimmerman M et al. Am J Psychiatry 2006;163:148-50

5. Rush AJ et al. Am J Psychiatry 2006;163:1905-17

6. Keitner GI, Mansfield AK. Psychiatr Clin North Am 2012;35:249-65

7. Trivedi MH et al. Int Clin Psychopharmacol 2009;24:133-8

8. Nierenberg AA, DeCecco LM. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl 16):5-9

9. Judd LL et al. J Clin Psychiatry 2016;77:1065-73

10. McCue M et al. Neurol Ther 2019;8:167-76

11. McCue M et al. Poster presented at the 2018 Psych Congress, abs 232

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country