Четиридесет хиляди потребители и резултатът: научно обоснованата номенклатура бележи връх

Класифицирането на лекарствата по механизъм на действие, а не по индикация, трябва да изясни обосновката на лечението, да намали стигмата и да насърчи придържането. Миналата година видяхме почти 40 000 изтегляния на приложението „Номенклатура базирана на невронауки“ и силно одобрение от Американската психиатрична асоциация.1

Често предписваме „антидепресанти“ за тревожност и „антипсихотици“ за депресия, каза Йозеф Зоар (Университет в Тел Авив, Израел) на виртуален симпозиум в рамките на ECNP 2020 за номенклатурата, базирана на невронауки (НбН). Използването на стария начин за класифициране на лекарствата обърква и тревожи пациентите, а за клиницистите - не насърчава логичен подход към лечението. Оттук и нуждата от система, основана на нашето нарастнало разбиране за това, което всъщност се случва в мозъка.

Предприемайки тази стъпка, психиатрията настига други области на медицината, като хипертонията, където стратегията за аугментиране например се основава на добавяне на средство с различен механизъм на действие.

Множеството механизми на действие и употребата по показания подкопават класификацията на шейсетте години

 

Американската психиатрична асоциация одобрява НбН

Градивните елементи на новата система са десет фармакологични домейна, базирани на невротрансмитер, молекула или система, която се модифицира (ацетилхолин, допамин, ГАМК, глутамат, хистамин, орексин, мелатонин, норадреналин, опиоид, серотонин) и девет механизма на действие (рецепторен агонизъм , частичен агонизъм или антагонизъм; инхибиране на обратното поемане; освобождаване на моноамини; ензимно инхибиране, блокиране на йонни канали; позитивно алостерично модулиране; ензимно модулиране).

Според скорошно изявление на позицията на АПА,1 позитивните характеристики на проекта включват:

  • Възможност за по-добро приемане от пациента на препоръки за лекарствата
  • Хармонизиране на психиатрията с други специалности, които класифицират лекарствата по механизъм на действие
  • Избягване на ненаучната терминология като „големи и малки транквилизатори“ или „антипсихотици от второ поколение“
  • Обучителен инструмент, който представя в дълбочина и богатство нашето познание за невронауките.

НбН помага на предписващия лекар да реши рационалната следваща стъпка, която да предприеме

 

 Нови условия за стари

АПА също се надява, че по-нюансираното предписване и прецизна медицина ще бъдат насърчени от факта, че НбН разкрива шестдесет различни типа агенти, които се различават един от друг по фармакологичен домейн и/или механизъм на действие.

Класът на "антипсихотиците", базиран на болестта, които също са известни като големи транквилизатори, е разделен на агенти от първо и второ поколение. В НбН имаме агенти, класифицирани например като частични допамин и серотонин рецепторни агонисти (D2, 5-HT1A).

Подходът на НбН е одобрен от експертни групи, които включват американския, европейския и азиатския Колегиум по невропсихофармакология.

Заедно с ревизираната номенклатура, новата система предвижда за всеки агент списък с индикации, одобрени от регулаторни органи като FDA и EMA, информация за преобладаващи или животозастрашаващи странични ефекти и доказателства за допълнителна ефикасност (извън официалните индикации), филтрирани от работната група на НбН и подкрепена, например, от експертни препоръки.

Има също практически бележки и кратка дискусия на съответната невробиология.

За повече информация и за изтегляне на приложението, моля, вижте www.nbn2.com

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници

1. Evans D et al 2019. APA Position statement on Neuroscience-based Nomenclature

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country