Шизофренията с ранно начало се нуждае от специфично за пациента лечение

Ранната диагноза и ефективното, добре поносимо лечение на шизофренията с ранно начало са от решаващо значение за постигане на по-високи резултати по отношение доброто функциониране и свързаното със здравето качество на живот, каза Кристоф Корел (Болница Шарите, Берлин; и Медицинско училище на Доналд и Барбара Зукър, Ню Йорк) по време на CINP 2021 Virtual.

В сравнение с по-късното начало, шизофренията, развиваща се преди 18-годишна възраст, е свързана с по-голямо бреме на болестта, повече негативни и когнитивни симптоми, и по-голямо функционално и социално увреждане,1 може би защото разстройството възниква по време на силно чувствителна фаза от развитието, каза професор Корел.  

Трябва да се стремим да намалим продължителността на нелекуваната психоза при пациенти с ранно начало

Изходът при шизофрения с ранно начало (ШРН) е по-лош при мъжкия пол, при по-лоша преморбидна адаптация и по-тежки симптоми. 2,3

 

Бърза диагноза

Това са фактори, които в много малка степен можем да променим. Но по-лошите клинични, функционални и когнитивни резултати могат да бъдат предсказани и от по-голямата продължителност на нелекуваната психоза3 - и това е нещо, върху което можем да повлияем - чрез подобрено обучение на родителите и работещите в областта на психичното здраве относно реалносттите и рисковете от ШРН, твърди професор Корел.

Въпреки това приемаме, че има несъмнени трудности при диагностицирането на ШРН: психичното здраве на подрастващите е движеща се цел, засегната от биологични и социални скрити течения; има припокриване с психотични разстройства на настроението, тежка тревожност, травма и стрес; и въображение, което е необичайно, но не е неадекватно за развитието и може да бъде трудно за разграничаване от психотичните симптоми.

 

Лекарствата трябва да бъдат добре поносими

Пациентите с ранно начало могат да бъдат по-уязвими към повишаване нивата на пролактина, седация, наддаване на тегло и метаболитни ефекти.

Лекарствата са ефективни при ШРН, но професор Корел отбелязва доказателства, че младите хора имат различна и потенциално по-голяма податливост към неблагоприятните ефекти от фармакологичното лечение, отколкото възрастните.4 Пациентите с ранно начало могат да бъдат по-уязвими от по-възрастните пациенти към повишаване нивата на пролактина, седация, наддаване на тегло и метаболитни ефекти, включително дислипидемия, съобщава той.

Една забележителна констатация е, че честотата на диабет тип 2 при млади хора, приемащи антипсихотици, е около два пъти по-висока от тази при млади хора с психиатрични проблеми, които не получават антипсихотици и здрави контроли.5 Някои лекарства са по-токсични за метаболизма от други, каза той.

Придържането е от съществено значение за функционалния резултат

При избора на средство трябва да се съсредоточим върху ефикасността, но също и върху поносимостта - така че да се съхрани придържането, тъй като без придържане не е възможно да се постигне крайната цел за функционален капацитет, предложи професор Корел.

Трябва да приемаме лекарства още първия път и да продължим лечението - тъй като това може да предотврати рецидив.

Изборът на антипсихотик трябва да бъде съобразен с характеристиките и нуждите на пациента. Той също така отбеляза, че лекарствата трябва да се осигуряват в контекст, който включва психообучение и психотерапия, където роля играе също управлението на стреса, хигиената на съня и вниманието към диетата и употребата на вещества.

 

Този симпозиум беше организиран с подкрепата на Sumitomo Dainippon Pharma/ Sunovion

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници

1. Immonen J et al. Early Interv Psychiatry 2017; 11(6): 453–460

2. Clemmensen L et al.  BMC Psychiatry 2012 Sep 19;12:150

3. Díaz-Caneja CM et al. NPJ Schizophr. 2015; 1: 14005.

4. Correll CU et al. J Clin Psychiatry 2011;72: 655-670

5. Galling B et al. JAMA Psychiatry 2016 Mar;73(3):247-59.

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country