Вървим към постигане на пълно функционално възстановяване от депресия и връщане към начина на живот преди депресията

Овладяването на когнитивните симптоми при депресия, които оказват влияние върху вниманието, паметта, екзекутивните функции и скоростта на обработка на информацията стоят в основата на пълното функционално възстановяване и връщане към начина на живот преди депресията. Експерти от Канада, Великобритания и Австрия обсъдиха кой е най-добрият начин за постигане на това по време на симпозиум на конгрес на Европейската психиатрична асоциация (EPA) през 2018 г., който провокира аудиторията да мисли по тези въпроси.

Основен приоритет за пациентите с голямо депресивно разстройство (ГДР) е да бъдат способни да изпълняват в обичайна степен своите професионални задължения, социален живот и занимания в свободното време, семеен живот, домашни задължения и междуличностни отношения.1

За да бъде задоволен този приоритет на пациентите по отношение на функционирането, Роджър МакИнтайър, професор по психиатрия и фармакология от Университета на Торонто и завеждащ Психофармакологичното отделение за разстройства на настроението, Университетска здравна мрежа (UHN), Торонто, Канада, посочи, че основната терапевтична цел при ГДР трябва да бъде пълно функционално възстановяване.2

Функционалното нарушение е опосредствано от множество когнитивни домейни, като внимание, памет, скорост на обработка на информацията и екзекутивни функции;3 почти 90% от пациентите с ГДР съобщават за умерено, тежко или много тежко функционално нарушение.4,5 Но дори след отшумяване на другите симптоми на депресията, при пациентите с ГДР продължава да се наблюдава нарушение на екзекутивните функции, паметта и вниманието.6

За постигане на пълно функционално възстановяване е изключително важно да се диагностицират и лекуват когнитивните симптоми на ГДР.

За постигане на пълно функционално възстановяване е изключително важно да се диагностицират и лекуват когнитивните симптоми на ГДР, каза проф. МакИнтайър. Той отбеляза, че насоките за лечение на ГДР на Medicaid в САЩ вече препоръчват да се извършва оценка на когнитивната функция, както и на функционалния резултат.

Проф. МакИнтайър описа проучване, което показва, че когнитивните симптоми са причина за по-голяма вариабилност на нарушението на трудоспособността в сравнение с тежестта на депресията;7 и че професионалното функциониране е опосредствано от настроението и когнитивните симптоми при възрастни с диабет.8

Когнитивните симптоми са причина за по-голяма вариабилност на нарушението на трудоспособността в сравнение с тежестта на депресията.

Джон Харисън, доцент в Центъра по Алцхаймер, Университетски медицински център “ВУ”, Амстердам, Холандия, също спомена за влиянието на депресията върху професионалната сфера. Той цитира проучване, което показва, че голямото икономическо бреме на ГДР до голяма степен се дължи на загуба на трудова производителност,9 предизвикана от отсъствия от работа или намалена производителност.10

Стандартните скали за оценка на депресия не оценяват всички когнитивни домейни

Въпреки че диагностицирането и лечението на когнитивните симптоми е важно за постигане на пълно функционално възстановяване на пациентите с ГДР, стандартните скали за оценка на депресията не оценяват всички когнитивни домейни. Тези скали включват скалата на Хамилтън за оценка на депресия (HAM-D), скалата на Монтгомъри-Асберг за оценка на депресия (MADRS), скалата на Бек за оценка на депресия и въпросника за оценка на здравето на пациента.

Стандартните скали за оценка на депресия не оценяват всички когнитивни домейни

Презентацията на проф. Харисън беше насочена към най-добрите начини за диагностициране и измерване на когнитивното нарушение. Въпреки че съществуват много възможности, той обясни, че комплексните когнитивни тестове са свързани с ограничения по отношение на достъпа до тях, разходите, времето за извършване на теста и необходимостта от тълкуване на резултатите от специалист. Скалите за субективна оценка на когнитивната функция са практична алтернатива за прилагане в клинични условия, но взаимовръзката между субективните и обективните показатели за когнитивна функция е ограничена.11 Също така, когнитивната функция може да се влоши без оценката за нея да бъде извън “норма”.12

Често наблюдаваният когнитивен дефицит, който е отличителна характеристика при ГДР, оказва влияние върху краткотрайната памет, екзекутивните функции, епизодичната памет и скоростта на обработка на информацията13

Затова беше разработено и наскоро валидирано помощното средство THINC-it®,14 за да се отговори на необходимостта от комплексно и надеждно средство за оценка и наблюдение на когнитивната функция при ГДР. THINC-it® е първото безплатно, компютъризирано средство за самостоятелен скрининг и оценка на когницията при ГДР.15

Проф. Харисън показа как да използваме THINC-it® за диагностициране и измерване на когнитивния дефицит въз основа на пет компютъризирани теста, представени във вид на игра:

 1. Въпросник с 5 показатели за субективна оценка на възприеман дефицит при депресия (PDQ-D5), въпросник за пациента за оценка на когнитивната функция;
 2. “Spotter” - тест за времето на реакция при оценка на вниманието;
 3. “Symbol check” - тест за оценка на работната памет
 4. “ CodeBreaker ” - тест с кодове за оценка на вниманието и екзекутивните функции; и
 5. “ Trails” (Съединяване на точки) - тест за оценка на екзекутивните функции.

Крайната цел на лечението на ГДР е постигане на пълно функционално възстановяване

Бернхард Бауне, професор и Ръководител на Катедрата по психиатрия към Университета на Аделаида, Аделаида, Австралия, разгледа медикаментозните и немедикаментозните подходи за лечение на ГДР, при което крайната цел е постигане на пълно функционално възстановяване.

Той обясни как обсервационните проучвания осигуряват доказателства от реалната практика за влиянието на когнитивните симптоми в клиничната практика и потвърди колко е важно те да бъдат терапевтична цел при ГДР за подобряване на ежедневното функциониране и резултатите като цяло.

 

Комплексното лечение на депресията вероятно изисква комбиниране на медикаментозните терапии с други подходи за справяне с всички емоционални и когнитивни аспекти.

Ако бъдат правилно диагностицирани в клиничната практика, когнитивните симптоми могат да бъдат повлияни ефективно, давайки възможност за постигане на по-пълно функционално възстановяване на пациентите и съответно подобряване на качеството им на живот.

Този сателитен симпозиум е спонсориран от Lundbeck и e представен на конгрес на Европейската психиатрична асоциация (EPA) през 2018 г.

Използвани източници
 1. Zimmerman M et al. Am J Psychiatry 2006; 163: 148–150.
 2. McIntyre RS et al. CNS Spectr 2015; 20 (Suppl 1): 20–30.
 3. McIntyre RS, Lee Y. Curr Opin Psychiatry 2016; 29: 48–55.
 4. Kessler RC et al. JAMA 2003;289:3095-105;
 5. Sheehan DV et al. Int Clin Psychopharmacol 1996;11(Suppl 3):89-95
 6. Rock PL et al. Psychol Med 2014;44:2029-40
 7. McIntyre RS et al. Compr Psychiatry 2015;56:279-82
 8. Lee Y et al. Can J Diabetes 2017;Sep 25 [Epub ahead of print]
 9. Thomas CM, Morris S. Br J Psychiatry 2003; 183: 514–519.
 10. Gilmour H, Patten SB. Health Rep 2007; 18: 9–22.
 11. Lam RW. In: Cognitive Impairment in Major Depressive Disorder. Cambridge University
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country