Ефективното лечение на депресията позволява връщане към начина на живот преди депресията

Ефективното лечение на голямото депресивно разстройство (ГДР), което позволява на пациентите да възстановят преморбидното си ниво на функциониране в професионален и личен план, е един от най-големите приоритети в областта на психичното здраве. На симпозиум на конгрес на Европейската психиатрична асоциация (EPA) през 2018 г. експерти от Испания, Австрия и Канада обясниха кой е най-добрият начин за постигане на тази цел и за оценка на резултатите.

Терапиите за депресия са ефективни. Това бе наскоро потвърдено от иновативните резултати от всеобхватен мрежови метаанализ на краткосрочни проучвания, публикуван в “The Lancet” през февруари 2018 г.1

Допълнителни данни за ефективността и поносимостта на антидепресантите в ежедневната клинична практика са налични също от дългосрочни проучвания и такива от реалната практика, каза Едуард Виета, професор по психиатрия в Барселонския университет, Барселона, Испания.

От всички видове психични разстройства, голямото депресивно разстройство (ГДР) е свързано с най-голяма тежест на инвалидизация.2 Ефективното му лечение, което осигурява на пациентите връщане към преморбидното ниво на функциониране на работното място, вкъщи и в социалния живот, е един от най-големите приоритети в областта на психичното здраве, каза проф. Виета.

Ефективното лечение на ГДР, което осигурява на пациентите връщане към преморбидното ниво на функциониране на работното място, вкъщи и в социалния живот, е един от най-големите приоритети в областта на психичното здраве.

Определението за успешно лечение на депресия се доразвива

Проф. Виета описва как през 70-те години на ХХ в. целта на лечението е била постигането на терапевтичен отговор. Той се дефинира като редуциране на симптомите, например ≥50% редукция на оценката по скалата на Монтгомъри-Асберг за депресия (MADRS) или по скалата на Хамилтън за депресията (HAM-D), така че голяма част от симптомите са продължавали да персистират.3,4

До 90-те години на ХХ в. целта на лечението е била постигането на ремисия, която обикновено се определя като оценка по MADRS ≤ 102 или оценка по HAM-D17 ≤ 7.4,5 Въпреки това почти половината от пациентите с депресия, които са постигнали “ремисия” според скалата или според клиничните дефиниции, считат, че не са в състояние на ремисия.2,4

За да постигнем съответствие между формиращите се възгледи на пациентите и тези на лекарите трябва да погледнем отвъд традиционните възгледи и резултати.

През 2018 г. целта на лечението е постигане на пълно функционално възстановяване без симптоми, което позволява на пациента да се върне към начина си на живот преди депресията. Постигането на тази цел се потвърждава чрез задаване на директни въпроси в комбинация с клинично наблюдение за оценка на функционирането на пациента и качеството на живот.6 Важното е, че тази терапевтична цел съответства на желанията на пациента.7

Как да постигнем пълно функционално възстановяване

 

Проф. Виета обсъди терапевтичните подходи за постигане на пълно функционално възстановяване въз основа на публикуваните данни.

Той посочи обаче, че най-често използваните средства за оценка на ефективността на лечението на депресия, такива като скалите MADRS и HAM-D, са разработени още преди да бъде напълно осъзната важността на диагностицирането и лечението на когнитивните симптоми при депресия. Трябва да се отбележи, че само един от десетте раздела от скалата MADRS е насочен към когнитивните способности (трудно концентриране).8

Въпреки тези ограничения, мета-анализите осигуряват полезни данни за сравнителната ефикасност (честотата на отговор) и поносимост (честотата на спиране на лечението) на антидепресантите от ново поколение,8 каза проф. Виета.

Това беше потвърдено и от Андреа Чиприани и неговите колеги,1 които проведоха най-големия до момента и задълбочен анализ на сравнителната ефикасност и приемливост на 21 антидепресанта, прилагани за остро лечение на възрастни с ГДР. Проучването обхваща 522 изпитвания, в които участват 116 477 пациенти. Всички изследвани антидепресанти показват по-висока ефективност в сравнение с плацебо. Разликите между отделните антидепресанти (особено в плацебо-контролирани изпитвания) по отношение на ефикасността и приемливостта са относително малки.

Проф. Виета подчерта обаче важността на post-hoc анализите за оценка на поносимостта, съдействието и придържането към терапията при дългосрочно лечение.9

Клинична значимост на когнитивните и функционалните показатели при ГДР

При пациентите с остатъчни симптоми рецидивите настъпват по-рано и рискът от рецидив е три пъти по-висок в сравнение с пациентите без остатъчни симптоми.10

Новата концепция е да направим всичко възможно, за да накараме пациентите ни не само да се чувстват добре, но и да се справят добре. Да се чувстваме добре и да се справяме добре са предпоставки, за да бъдем добре.

Клиничните симптоми по отношение на когнитивните домейни като екзекутивни функции, внимание, памет и скорост на обработка на информацията водят до функционално нарушение, обясни Бернхард Бауне, професор по психиатрия, Кралска болница “Аделаида”, Университета на Аделаида, Австралия.

При поставяне на диагнозата 68% от пациентите с ГДР имат тежко функционално нарушение.11 Проф. Бауне наблегна, че за да се постигне пълно възстановяване е необходима не само ремисия на депресивните симптоми, но и възстановяване на функционирането.12

Но проф. Бауне отбеляза, че има ограничени данни за сравнителната ефикасност на антидепресантите по отношение на когнитивните симптоми. Много малко антидепресанти са показали статистически значимо подобрение на когнитивните резултати от теста със заменяне на цифри със символи в сравнение с плацебо и с определени антидепресанти.13

Проучванията на ефективността на антидепресантите в клиничната практика допълват данните от по-традиционните рандомизирани клинични изпитвания, които се изискват от регулаторните органи, посочи Пратап Чокка, професор по клинична психиатрия и консултант по психиатрия към Университета на Алберта, Алберта, Канада.

Подобрението на когнитивните симптоми при депресия води до подобряване на трудовата производителност.

Проучванията на данни от клиничната практика осигуряват по-обстойна информация за дългосрочната ефективност и поносимост на антидепресантите и придържането към лечението при условия, които отразяват по-точно реалния живот, а в това число и в клиничната практика.

Проф. Чокка даде за пример проучването AtWoRC (Проучване за оценка на трудовата производителност и взаимовръзката с когнитивните симптоми). AtWoRC е наскоро завършено, интервенционално, открито канадско проучване на работещи пациенти с ГДР, лекувани с антидепресанти с доказана ефикасност по отношение на когнитивната функция.

Тези резултати показват силна взаимовръзка между подобряването на когнитивните симптоми при депресия и подобряването на трудовата производителност,14 потвърждавайки необходимостта от лечение на когнитивните симптоми при депресия за подобряване на функционалните резултати.

Този сателитен симпозиум е спонсориран от Lundbeck и представен на конгрес на Европейската психиатрична асоциация (EPA) през 2018 г.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници

1. Cipriani A et al. Lancet 2018;Feb 20 [Epub ahead of print].

2. Collins PY et al. Nature 2011;475:27-30.

3. Hawley CJ et al. J Affect Disord 2002;72:177-84.
4. Nierenberg AA, DeCecco LM. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl 16):5-9.
5. Zimmerman M et al. J Clin Psychiatry 2012;73:790-5.

6. Saltiel PF, Silvershein DI. Neuropsychiatr Dis Treat 2015;11:875-88.

7. Zimmerman M et al. Am J Psychiatry 2006;163:148-50.

8. Montgomery SA, Åsberg M. Br J Psychiatry 1979;134:382-9.

9. Bauer M et al. World J Biol Psychiatry 2015;16:76-95.

10. Paykel ES et al. Psychol Med 1995;25:1171-80.

11. Fried EI, Nesse RM. PLoS One 2014;9:e90311.

12. Lam RW et al. Can J Psychiatry 2016; 61: 506-509.

13. Baune BT et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2018;21:97-107.

14. Chokka P et al. Presented at the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Annual International Meeting, 2017. Poster PMH11.

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country