Приоритети и предпочитания на пациентите с шизофрения: необходимост от нов фокус

Приоритетите са това, което хората ценят, а предпочитанията показват какви компромиси биха направили, за да постигнат определен резултат. И двете са важни, ако искаме да разберем как пациентите с шизофрения правят своя избор относно лечението. Разбирането на гледната точка на пациентите е жизнено важно, за да насърчим придържането към лечението. Според пациентите ясното мислене и намаляването до минимум на симптомите са изключително важни резултати от лечението.

На въпроса какви са приоритетите им за постигане на успешни резултати от терапията, 80% от пациентите поставят на първо място ясното мислене като изключително важно. Не е учудващо, че то е последвано от намаляването до минимум на симптомите и от участие в социални дейности. Нежеланите реакции, свързани с лечението, включително повишаване на теглото и сексуални проблеми, се определят от пациентите като не толкова важни, което донякъде е учудващо, казва Джон Бриджис (Университет “Джон Хопкинс”, Балтимор, САЩ). Това може би означава, че вероятно причината за недоброто придържане към лечението не се дължи толкова на проблеми, свързани с поносимостта към лечението, колкото на това, че не се фокусираме достатъчно върху подобряването на мисленето и минимизирането на симптомите.

Пациентите с шизофрения са способни да формулират своите приоритети и да обсъждат какви компромиси биха направили, за да постигнат определен резултат.

Разлики във възгледите

В проучването на проф. Бриджис е съставен списък с приоритети, които лекарите подценяват в сравнение с пациентите. Такива приоритети са подобряване на удовлетвореността, независимостта, физическото здраве, ежедневните дейности и работоспособността. Много от тези резултати са съществени и са свързани с функционирането.

Сред приоритетите, които лекарите подценяват спрямо пациентите, са намаляване на психотичните симптоми, подобряване на самоувереността, подобряване на способността за комуникиране и изразяване на емоции, и понижаване на недоверието и враждебността. До известна степен това са резултатите, които знаем “по учебник”, обясни Джон Бриджис.

Приоритетите на пациентите могат да послужат като насоки относно дизайна на клиничните проучвания и за вземане на достатъчно информирани решения от страна на регулаторните органи.

Липсата на съгласуване между пациентите и техните лекари при поставяне на целите може да доведе до недобро придържане към лечението. Но от друга страна лекарите могат да постигнат по-добро придържане към лечението от страна на пациентите, ако успеят да им обяснят, че медикаментозната терапия може да окаже влияние именно върху резултатите, които са важни за тях. Това също е част от добрия контрол и индивидуализираното лечение на заболяването.

Ориентиран към пациента подход при разработване на лекарства

Редовното осведомяване относно мнението на пациентите с шизофрения вече се смята за все по-важно при вземане на решения за лечение и за по-добро разбиране на терапевтичния отговор на пациента. Вземането на съвместни решения може да помогне за постигане на удовлетворяващи резултати.

Но този подход може да бъде полезен и в по-широк контекст - при определяне на крайните точки в клиничните изпитвания, при вземане на регулаторни решения и при разработването на нови терапии. Например, ориентираният към пациента подход при разработване на лекарства се прилага все по-често.

Пациентите с шизофрения са способни да формулират своите приоритети и да обсъдят какви компромиси биха направили, за да постигнат определен резултат; като мнението на пациентите може да бъде проучено чрез метода за заявяване на предпочитанията. Пациентите също имат мнение за това как начина на приложение на лекарствата може да повлияе на придържането към лечението. Например пациентите, които трудно се придържат към лечението оценяват по-високо инжекционните спрямо пероралните лекарствени форми в сравнение с тези, които се придържат добре към лечението.

Степента на придържане към лечението влияе на предпочитанията към лекарствената форма

Предпочитанията на лекарите също се променят спрямо степента на придържане на пациента към лечението: с намаляване на придържането към лечението, лекарствените форми с по-продължително действие започват да се оценяват от лекарите като по-важни.

Този доклад е от сателитен симпозиум, спонсориран от Otsuka и Lundbeck, проведен на конгрес на Европейската колегия по невропсихофармакология (ECNP) през 2017 г. с председател проф. Робин Емсли (Кейптаун, Южна Африка).

Използвани източници
  1. Kinter ET, Schmeding A, Rudolph I, dosReis S, Bridges JF. Identifying patient-relevant endpoints among individuals with schizophrenia: an application of patient-centered health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care. 2009 Jan;25(1):35-41.
  2. Bridges JF, Slawik L, Schmeding A, Reimer J, Naber D, Kuhnigk O. A test of concordance between patient and psychiatrist valuations of multiple treatment goals for schizophrenia. Health Expect. 2013 Jun;16(2):164-76.
  3. Bridges JF, Kinter ET, Schmeding A, Rudolph I, Mühlbacher A. Can patients diagnosed with schizophrenia complete choice-based conjoint analysis tasks? Patient. 2011;4(4):267-75.
  4. Levitan B, Markowitz M, Mohamed AF, Johnson FR, Alphs L, Citrome L, Bridges JF. Patients' Preferences Related to Benefits, Risks, and Formulations of Schizophrenia Treatment. Psychiatr Serv. 2015 Jul;66(7):719-26.
  5. Beusterien K, Chan E, Such P, Laird AD, Loze J, Nylander A, Robinson P, Bridges JF. Developing and Testing A Stated-Preference Instrument to Prioritize Treatment Goals Among Patients with Recent Onset Schizophrenia. ISPOR 19th Annual European Congress, Vienna, Austria.
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country