Намиране на златната среда при медикаментозното лечение на шизофрения

Fullscreen

През последните години се наблюдава развитите по отношение на целите на лечението при шизофрения, като вече се стремим не само към контрол върху симптомите, а и към подобряване на функционалното възстановяване на пациента, като качеството на живот все повече се възприема за изключително важно и от пациентите, и от лекарите. Но въпреки разнообразието на съвременните терапии, само малка част от пациентите се възстановяват напълно. Затова разликите между профила на нежеланите реакции на различните терапии вече са важно съображение при избора на лечение. В момента обект на важна дискусия е какво могат да направят лекарите, за да подобрят функционирането на пациента в краткосрочен и дългосрочен план.

Според насоките за лечение подобряването на функционирането е важен резултат при лечението на шизофрения, разясни пред заинтересованата аудитория София Брисос от Лисабон, Португалия, по време на сателитен симпозиум, проведен на тазгодишния конгрес на Европейската колегия по невропсихофармакология (ECNP). Функционирането обаче е сложно и многофакторно явление, което го прави трудно за измерване и оценяване. Известно е, че функционалният капацитет намалява с напредването на болестта и с всеки следващ рецидив.

Според насоките за лечение функционирането е важен резултат при лечението на шизофрения.

Възстановяването е постижимо, но е необходим индивидуален, координиран подход, включващ медикаментозни, психологични и обучителни интервенции, за да се намали общото бреме на заболяването.

Една лъжичка захар просто не е достатъчна

Проблемът е – както разясни Грег Матингли от Мисури, САЩ, след като се беше допитал до мнението на аудиторията – че никой не обича да пие лекарства, особено лекарства, от които се чувстваме зле. А пациентите с шизофрения по нищо не се различават от нас в това отношение.

Както при другите лекарства, лечението с антипсихотици е свързано с редица нежелани реакции, включително с метаболитни проблеми в някои случаи. Рискът от такива проблеми трябва да се обсъди с пациента и лекарите трябва да подходят с разбиране при евентуални колебания на пациента, когато обмисля започването на лечение, свързано с такива възможни нежелани реакции. Д-р Матингли отбеляза: „Бих ли избрал за себе си или за някого, когото обичам, лекарство, от което непрекъснато се чувствам гладен и усещам, че не мога да контролирам тялото си? Отговорът е „не“. Така че защо го правим с пациентите си?”

Баланс между активиране и седиране

По принцип активиращият и седиращият ефект са нежелани реакции, от които пациентите се притесняват най-много. Хубавото е, че вече се предлагат някои антипсихотични средства, които не предизвикат нито седиране, нито активиране, което може да помогне за преодоляване на тези трудности при лечението. Тъй като нежеланите реакции могат да имат неблагоприятен ефект върху функционирането на пациента и качеството на живот, стремежът към оптимизиране на контрола върху симптомите и намаляване до минимум на нежеланите реакции е от първостепенно значение.

Стремежът за оптимизиране на контрола върху симптомите и намаляване до минимум на нежеланите реакции е от първостепенно значение.

Повечето антипсихотици от второ поколение постигат ефект чрез D2 рецепторен антагонизъм и 5-HT2A антагонизъм. D2 рецепторният антагонизъм води до понижаване на мезолимбичната хиперактивност, която редуцира позитивните симптоми на шизофрения, но би могла да усложни екстрапирамидните симптоми. 5-HT2A рецепторният антагонизъм може да намали риска от екстрапирамидни симптоми чрез понижаване на освобождаването на допамин в стриатума и може да ограничи прекомерното освобождаване на пролактин от хипофизните клетки като прoтиводейства на дeзинхибицията, предизвикана от допамина.

Независимо колко добър ефект оказва върху позитивните симптоми, D2 рецепторният антагонизъм не е оптимален подход за повлияване на негативните симптоми, когнитивната функция, качеството на живот и благополучието - нещата, които помагат на пациентите да функционират и да се чувстват по-добре.

Намиране на златната среда чрез подобряване на рецепторната блокада

Офер Агид от Онтарио, Канада, изказа предположение, че вероятно съществува златна среда, чрез която да се постигне по-добър баланс на рецепторната блокада, с цел контролиране на позитивните симптоми и подобряване на субективното благополучие на пациента.

Основен фактор за частичния D2 агонизъм е определянето на степента на собствената активност на рецептора; ако е прекалено висока, активността се доближава до тази на агонист с потенциална липса на антипсихотичен ефект и наличие на нежелани реакции като гадене, повръщане, безсъние и ефекти върху моторната функция; ако е прекалено ниска, активността се доближава до антагонист с потенциален повишен риск от екстрапирамидни симптоми и повишени нива на пролактин.

Частичните агонисти са не само ефективни, но и подобряват функционирането при шизофрения

Както съобщи Кристоф Корел от Ню Йорк, САЩ, всичките три вида предлагани към момента частични D2 агонисти са с доказана ефективност в краткосрочни и дългосрочни клинични проучвания, като подобрението на функционирането на пациентите е изследвано при два от тези три медикамента. Може би постигането на златната среда е по-близо отколкото си представяме.

Този доклад е от сателитен симпозиум, спонсориран от Otsuka и Lundbeck.

Използвани източници
 1. Brissos S, Molodynski A, Dias VV, Figueira ML. The importance of measuring psychosocial functioning in schizophrenia. Ann Gen Psychiatry. 2011 Jun 24;10:18.
 2. Brissos S, Dias VV, Balanzá-Martinez V, Carita AI, Figueira ML. Symptomatic remission in schizophrenia patients: relationship with social functioning, quality of life, and neurocognitive performance. Schizophr Res. 2011 Jul;129(2-3):133-6.
 3. Citrome L, Stensbøl TB, Maeda K. The preclinical profile of brexpiprazole: what is its clinical relevance for the treatment of psychiatric disorders? Expert Rev Neurother. 2015 Oct;15(10):1219-29.
 4. Citrome L. Activating and Sedating Adverse Effects of Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of Schizophrenia and Major Depressive Disorder: Absolute Risk Increase and Number Needed to Harm. J Clin Psychopharmacol. 2017 Apr;37(2):138-147.
 5. Correll CU. From receptor pharmacology to improved outcomes: individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur Psychiatry. 2010 Jun;25 Suppl 2:S12-21.
 6. Correll CU, Skuban A, Hobart M, Ouyang J, Weiller E, Weiss C, Kane JM. Efficacy of brexpiprazole in patients with acute schizophrenia: Review of three randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Schizophr Res. 2016 Jul;174(1-3):82-92.
 7. Durgam S, Earley W, Li R, Li D, Lu K, Laszlovszky I, Fleischhacker WW, Nasrallah HA. Long-term cariprazine treatment for the prevention of relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr Res. 2016 Oct;176(2-3):264-71.
 8. Fleischhacker WW, Hobart M, Ouyang J, Forbes A, Pfister S, McQuade RD, et al. Efficacy and Safety of Brexpiprazole (OPC-34712) as Maintenance Treatment in Adults with Schizophrenia: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Int J Neuropsychopharmacol. 2016 Oct 13. pii: pyw076.
 9. Harvey PD, Strassnig M. Predicting the severity of everyday functional disability in people with schizophrenia: cognitive deficits, functional capacity, symptoms, and health status. World Psychiatry. 2012 Jun;11(2):73-9.
 10. Hasan A, Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthoj B, Gattaz WF, Thibaut F, Möller HJ; WFSBP Task force on Treatment Guidelines for Schizophrenia. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, part 2: update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. World J Biol Psychiatry. 2013 Feb;14(1):2-44.
 11. Kane JM, Sharif ZA. Atypical antipsychotics: sedation versus efficacy. J Clin Psychiatry. 2008;69 Suppl 1:18-31.
 12. Kane JM, Assunção-Talbott S, Eudicone JM, Pikalov A, Whitehead R, Crandall DT. The efficacy of aripiprazole in the treatment of multiple symptom domains in patients with acute schizophrenia: a pooled analysis of data from the pivotal trials. Schizophr Res. 2008 Oct;105(1-3):208-15.
 13. Kane JM, Zukin S, Wang Y, Lu K, Ruth A, Nagy K, Laszlovszky I, Durgam S. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results From an International, Phase III Clinical Trial. J Clin Psychopharmacol. 2015 Aug;35(4):367-73.
 14. Kiss B, Horváth A, Némethy Z, Schmidt E, Laszlovszky I, Bugovics G, et al. Cariprazine (RGH-188), a dopamine D(3) receptor-preferring, D(3)/D(2) dopamine receptor antagonist-partial agonist antipsychotic candidate: in vitro and neurochemical profile. J Pharmacol Exp Ther. 2010 Apr;333(1):328-40.
 15. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, McGlashan TH, Miller AL, Perkins DO, Kreyenbuhl J; American Psychiatric Association; Steering Committee on Practice Guidelines. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry. 2004 Feb;161(2 Suppl):1-56.
 16. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013 Sep 14;382(9896):951-62.
 17. Loebel AD, Siu CO, Cucchiaro JB, Pikalov AA, Harvey PD. Daytime sleepiness associated with lurasidone and quetiapine XR: results from a randomized double-blind, placebo-controlled trial in patients with schizophrenia. CNS Spectr. 2014 Apr;19(2):197-205.
 18. Lysaker PH, Salyers MP. Anxiety symptoms in schizophrenia spectrum disorders: associations with social function, positive and negative symptoms, hope and trauma history. Acta Psychiatr Scand. 2007 Oct;116(4):290-8.
 19. Maeda K, Sugino H, Akazawa H, Amada N, Shimada J, Futamura T et al. Brexpiprazole I: in vitro and in vivo characterization of a novel serotonin-dopamine activity modulator. J Pharmacol Exp Ther. 2014 Sep;350(3):589-604.
 20. Mizrahi R, Rusjan P, Agid O, Graff A, Mamo DC, Zipursky RB, Kapur S. Adverse subjective experience with antipsychotics and its relationship to striatal and extrastriatal D2 receptors: a PET study in schizophrenia. Am J Psychiatry. 2007 Apr;164(4):630-7.
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country